Фертилекс® NS

Фертилекс® NS

Категория:

Описание

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® NS е течен тор с преобладаващо съдържание на азот и сяра, предназначен основно за рапицa, царевица и житни култури (пшеница, ечемик, овeс и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни про­теини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Същевременно сярата играе важна роля при усвояване на азота, акти­вира вегетацията на растенията и засилва тяхната имунна защита. Балансираното съотно­шение на азот, сяра и микроелементи във Фертилекс® NS осигурява едновременно стартиране и развитие на културите, респективно високи добиви и качествена продукция.