Фертилекс® PK

Фертилекс® PK

Категория:

Описание

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® PK е подходящ за приложение при картофи, лозя, ягодоплодни, зеленчуци, овощни, слънчоглед и др. Високата му скорост на абсорбация, проникване и ефективност благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи. Опти­мално балансираният състав на формулацията със завишено съдържание на фосфор и мед индуцира естествената устойчивост на културите към патенциални болести. Фертилекс® PK подобрява формирането на кореновата система на растенията и спомага за възстановяване про­цеса на рас­теж по време и след период на стре­сови състояния (суша, градушка и др.).