Фертилекс® Micro

Фертилекс® Micro

Категория:

Описание

Течен тор за листно и почвено приложение и третиране на семена

Предназначение: Фертилекс® Micro е концентриран течен тор с балан­сиран състав от микроелементи (желязо, манган, цинк, мед, бор и молибден). Те са необходими за растежа и развитието на растенията, колкото и останалите хранителни елементи. Ефективността им е с 10-20 пъти по-висока при подаване през листата в сравнение с почвенoто им приложение. Освен за коригиране липсата на един или няколко микроелемента, Фертилекс® Micro може да се използва за третиране на семена, с което се постига подобрена кълняемост, стимулиране на коренообразуването, устойчивост на растенията към засушаване, измръзване и др.