Фертилекс® K – Калий

Фертилекс® K – Калий

Категория:

Описание

Течен тор за листно и почвено приложение

Предназначение: Фертилекс® K е подходящ за приложение при калиево­любиви култури – картофи, слънчоглед, ягодоплодни, лозя, зеленчуци и др. Органичната форма на елемента Калий във Фертилекс® K, както и балансираният състав на микроелементите осигуряват оптималното им усвояване от растенията и гарантират високи и качествени добиви. Нуждите от Калий за повечето култури се увеличават значително през периодите на бърз растеж и развитие на плодове, което определя момента на третиране с Fertilex® K. Неговият нисък солеви индекс, високи буферни свойства и комплексообразуващи способности, благоприятстват за ускореното нарастване и зреенe на репродуктивните органи.