Логос 4 СК

Печат
Селективен, системен, листен хербицид
Описание

Селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящ щир.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40 г/л никосулфурон, формулиран суспензионен концентрат

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Kултура

Доза

Момент на приложение

Царевица

125 мл/дка

Прилага се във фаза 2-4-ти лист на балура и до 8-ми лист на културата

 

 ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ: В зависимост от климатичните условия- до 2 месеца

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: ЛОГОС 4 СК се поема бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растенията чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Плевелите веднага спират своето развитие, а увяхват напълно в течение на 2 – 3 седмици след третирането. Преди да настъпи пълното им загиване широколистните плевели променят цвета си до червено-жълтеникаво, а житните придобиват антоцианова окраска.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

Житни плевели

Широколистни плевели

Балур от коренища и семе (Sorghum halepense)

Кощрява (Setaria viridis; Setaria glauca)

Кокошо просо (Echinochloa crus-dalli)

Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

Пирей (Agropyron repens)

Райграс (Lolium spp.)

Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

Див овес (Avena fatua)

Кисели треви (Cyperus longus)

Обикновен щир (Amarantus retroflexus)

Звездица (Stellaria media)

Овчарска торбичка(Capsella bursapastoris)

Абутилон (Abutilon theophrasti)

Полски синап (Sinapis arvensis)

Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

Росопас (Fumaria officinalis)

Лютиче (Ranunculus spp.)

Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Лайка (Matricaria hammomila)

Слънчоглед – самосевка (Helianthus annuus)

 

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА:

За постигане на максимален ефект от третирането с ЛОГОС 4 СК, балура трябва да е с височина 15-20 см, другите житни и широколистни плевели да са във фаза 2-ри - 4-ти лист, а царевицата - максимум до 8-ми лист. С ЛОГОС 4 СК може да се пръска и двукратно като първото третиране се прави със 100 мл/дка, а второто - 15-20 дни по-късно с 50 мл/дка. Благодарение на системното действие на ЛОГОС 4 СК, дъжд паднал след третирането не намалява хербицидния му ефект. Препоръчваме ЛОГОС 4 СК да се изпръсква с тракторна пръскачка с 25-30 литра вода на декар. Желателно е да се работи при ниско налягане, за да не се отнася мъглата от разтвора върху чувствителни култури. ЛОГОС 4 СК не трябва да се използва, когато царевицата е третирана с продукти на база бентазон или органофосфорни инсектициди. Да се избягва употребата му когато културата е подложена на стрес от нетипично високи или ниски температури, както и при лошо физиологично състояние.

ЛОГОС 4 СК е смесим с хербицида 2.4Д - ( 125/мл ЛОГОС + 100/мл 2.4Д )

ПРЕДИМСТВА:

• Подходящ при смесено заплевеляване. Контролира широк спектър от най-често срещаните плевели при царевицата.

• Действа потискащо и на многогодишни широколистни плевели.

Our website is protected by DMC Firewall!