Корида 75 ВДГ

Печат
Селективен хербицид
Описание

Селективен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житни култури.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 750 г/ кг трибенурон метил

КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква

ФОРМУЛАЦИЯ: вододиспергируеми гранули

ПРЕДИМСТВА:

Без ограничение за следващите в сеитбооборота култури

Ниска доза

Не се влияе от температурните условия по време на третиране

Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5- 6°C,  дори ако почвата е замръзнала

 √ Липса на фитотоксичност на третираните култури при по- високи култури ( над 25°C

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Хербицидът прониква през листната маса на плевелите. Част от активното вещество се поема и от корените. Активното вещество достига до меристемните тъкани и пекратява деленето на на клетките чрез инхибиране синтез на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите. Видимият ефект се проявява след 5- 10 дни. Загиването на чувствителните плевели може да продължи до 3 седмици. При устойчивите видове се наблюдава спиране на растежа и подтиснато развитие.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:  

Корида 75 ВДГ е ефикасен срещу едногодишни и многогодишни двусемеделни плевели включително и устойчивите на хормоноподобните хербициди.

Най- добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. При заплевеляване с паламида унищожаването е най- ефикасно при височина на паламидата около 10см

Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

 

 

 

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Щир разтлан ( Amaranthus retroflexus)

Здравец ( Geranium spp.)

Черно куче грозде ( Solanum nigrum)

Летен горицвет ( Adonis aestivalis)

Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris)

Коприва ( Urtica urens)

Паламида ( Crisium arvense)

Синя метличина ( Centaurea cyanus)

Лайка ( Matricaria chamomolla)

Петниста бударица ( Galeopsis tertahit)

Зваздица / Врабчови чревца ( Stellaria media)

Обикновен спореж ( Senecio vulgaris)

Полски синап ( Sinapis arvensis)

Попова лъжичка ( Thiapsi arvense)

Колендро (Bifora radianis)

Врабчово семе ( Lithospermum arvense)

Лютиче (Ranunculus arvensis)

Слънчоглед самосевка ( Helianthus annuus)

Лобода ( Chenopodium spp.)

Трицветна теменуга( Viola tricolor)

Дива ряпа ( Raphanus raphanistrum)

Лепка ( Galium aparine)

Див мак ( Papaver rhoeas)

Магарешки бодил( Carduus acanthoides)

Полско подрумче ( Antehemis arvensis)

Паламида плоска ( Cirsium arvense)

Киселец ( Rumex crispus)

Поветицово фасулче ( Poligonum convolvulus

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култура

Доза

Срещу

Момент на приложение

Пшеница

1,5 г/ дка

Едногодишни широколистни в т.ч слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели

След фаза 3-ти лист на културата и 2-ри/ 4-ти лист на плевелите

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd