Текнофит Пауър 1л

Печат
Участва по програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.
Продажна цена 8,50 лв
Отстъпка
Цена / л:8,50 лв
Описание
Текнофит Пауър е течен тор за листно приложение, който съдържа микроелементите Цинк и Манган и е формулиран е на базата на растителен екстракт. Текнофит Пауър е природен продукт, който е много добра алтернатива на минералните масла. Може да се прилага както за зимни третиирания при трайните култури, намалявайки зимуващата популация на акари и щитоносни въшки, така и за вегетационни пръскания контролирайки белокрилка, цикади, листни въшки и др. Голямо значение за намаляване на популационната плътност на акарите през следващия вегетационен период има зимното третиране с масло. Маслото образува филм върху яйцата и другите зимуващи форми, който филм преустановява достъпа на въздух до тях и те загиват. Зимното третиране е превантивна мярка и спестява разходи на стопаните през вегетационния период, а освен това употребата на по-малко пестициди през активния сезон спомага и за опазване на оконата среда и плодовете от замърсяване.
Освен срещу зимуващите форми на акарите, третирането с масло през невегетационния период е ефиксно и срещу зимуващите форми на широк кръг други неприятели по овощните - унищожават се яйца и ларви на щитоносни въшки, листни въшки, яйца на листозавивачки, педомерки, листогризещи гъсеници и т.н.
Продуктите, които препоръчваме да се използват, са Фунгуран ОН 50 ВП - в доза 300 г на 100 л вода за първо зимно пръскане и Фунгуран ОН 50 ВП - в доза 300 г на 100 л вода плюс органичния тор и заместител на минералното масло- Текнофит Пауър в доза 2-2,5лна100л вода за третиране на овощните до фенофаза „набъбване на пъпките”, която обикновено за условията на нашата страна настъпва през февруари-март.
Тестовете, проведени в лабораториите на завода, показаха много добра съвместимост при смесването на двата продукта.
Поредността при приготвяне на работния разтвор е следната:
  1. Вода
  2. Фунгуран ОН 50 ВП
  3. Текнофит Пауър
Много е важно при третирането да се осигури добро напръскване на всички части от короната и разхода на работен разтвор да не бъде по-малък от 100 л на декар.
Начин на приложение:
Листно 2 - 2.5 % (2 - 2.5 л/100 л вода) и добро обливане на короната и листата.
Важно! Когато се третира съвместно с продукти за растителна защита, работния разтвор се приготвя в следния ред: 1. вода 2. ПРЗ и 3. Текнофит Пауър.
Зимно третиране при трайни насаждения (овощни култури и лозя):
Прилагайте след листопада и рано напролет, непосредствено преди набъбване на пъпките. Да се осигури добро напръскване на всички части на короната. Минимален разход на работен разтвор -100 л/дка.
Вегетационно приложение (зеленчуци, тиквови и овощни култури, лозя):
Прилагайте листно във фазите на активно развитие на културите. Да се осигури добро напръскване и покритие на листната повърхност от двете страни.
Смесимост:
При смесване с продукти за растителна защита спазвайте следната поредност: 1. Вода; 2. ПРЗ; 3. Текнофит Пауър.
Зенит Кроп Сайънсис препоръчва при зимнотертиране Текнофит Пауър да се смесва с Фунгуран ОН 50 ВП.
Предимства на Текнофит Пауър пред минералните масла:
  • По ниска доза в сравнение с конвенционалните минерални масла 2,5 - 2,5% или литър и половина на 100 л вода (съответно цената на декар е по - ниска).
  • Подхранва растенията с микроелементите Цинк и Манган.
  • Не забавя оцветяването на плодовете при вегетационните пръскания.
  • Не засяга популациите на полезната ентомофауна, в това число хищни дървеници и хищни акари.
  • Високата температура на въздуха не оказва влияние върху ефикасността на продукта, нита предизвиква каквато и да е фитотоксичност в растенията.
  • Напълно смесим с използваните в практиката инсектициди,като дори засилва тяхното действие.
  • Напълно безвреден за хората и околната среда. Карантинен срок - 0 дни.
Гарантирано съдържание:
Разстителен/екстракт полимер 50%
Цинк (Zn) 1,5 % w/w
Манган (Мп) 0,5 % w/w
pH 7
Our website is protected by DMC Firewall!