Протеус 110 ОД

Печат
Активно вещество: тиаклоприд 100 г/л; делтаметрин 10 г/л
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Категория: I-ва професионална
Описание

Информация за продукта:

 

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Карантинен срок
Пшеница, овес, тритикале
Листни въшки *1
по житни
(Metopolophium dirhodum),
(Rhopalosiphum padi),
(Sitobion avenae)
62,5
20-30
30 дни
Листоминираща муха (Agromyza nigrella)
Галици * 2
(Cecidomyiidae
25-30
Житна пиявица
(Oulema melanopa)
50
30
Рапица, синапено семе
(за горчица и за птици)
Листни въшки *3
(Aphis sp.L., Myzus persicae)
Зелева листна въшка
(Brevicoryne brassicae)
62,5
20-50
45 дни
Шушулков хоботник *4
(Ceutorhynchus assimilis)
50
20-25
Рапичен стъблен скритохоботник *5
(Ceutorhynchus napi)
Рапичен цветояд * 6 (Meligethes aeneus)
Картофи
Колорадски бръмбар *7 (Leptinotarsa decemlineata)
45
20-50
14 дни
Листни въшки *8
75
20-30
Захарно и кръмно цвекло
Листни въшки *9
75
20-25
30 дни
Цвеклова муха
(Pegomya spp.),
50
Грах
(за консерви)
Черна бобова листна въшка *10
(Aphis fabae)
62,5
20-50
7 дни
Зелена грахова листна въшка *11
(Acythosiphon pisi)
Тъмна грахова листозавивачка *12
(Cydia nigricana)
Царевица
Сив царевичен хоботник
(Tanymecus dilaticollis)
70
15
30 дни
Our website is protected by DMC Firewall!