Крю 4 СК

Печат
Селективен системен хербицид
Описание
Селективен системен вегетационен хербицид за борба
срещу едногодишни и многогодишни житни и някои
широколистни плевели при царевицата.
Механизъм на действие:
КРЮ 4 СК
е селективен вегетационен системен хербицид от групата
на сулфунилуреите. Поема се главно чрез листата и корените и бързо
се придвижва в цялото растение. В чувствителните плевели подтиска
клетъното делене на вегетационния връх. Растежът им се преустановява
няколко часа след пръскането, но видимите признаци се появяват след
5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става след 15-25 дни.
Разрешена употреба в република България:
Контролирани плевели:
Житни плевели:
кръвно просо, диво просо, кокоше просо, видове кощрява, ветрушка, лисича
опашка, едногодишна метлица, ливадна метлица, видове райграс, див овес,
балур от семе и коренища, пирей (при дължина 10-15 см).
Широколистни плевели:
Бяла лобода, лечебен роцопас, лайка, лападовидно пипериче, обикновен
щир, овчарска торбичка, полски синап, бутрак, лепка, дива ряпа, червена
мъртва коприва, обикновен спореж, дребноцветна галинзога, млечок,
самосевки от слънчоглед и рапица.
Активно вещество:Никосулфурон - 40 г/л
Формулация:СК - Суспензионен концентрат
Карантинен срок:не се налага
Категория на употреба:3-та,Свободна употреба
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Царевица - 125мл/дка
във фаза 2-8-ми лист на царевицата, 2-6-ти
лист на едногодишните плевели и 15-20 см
височина на балура на коренища

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!