ДИКОПУР Ф /2.4 Д аминна сол/ 20л

Печат
Селективен, листен, системен хербицид
Продажна цена 174,00 лв
Отстъпка
Цена / кг:
Описание

Селективен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 600 г/л 2,4 Д аминна сол

КАРАНТИНЕН СРОК: не се налага

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култура

Доза

Момент на приложение

Пшеница

Ечемик

150-200 мл/ дка

Внася се във фаза братене на културата

Царевица

120 мл/дка

Внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

Дозата варира според степента на заплевеляване и фазата на развитие на плевелните растения.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Хербицидът нарушава ауксиновия обмен на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните видове растения.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Силно чувствителни едногодишни широколистни плевели

Умерено чувствителни многогодишни широколистни плевели

Слабо чувствителни

широколистни плевели

Полски синап (Sinapis arvensis)

Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris)

Мъртва коприва (Lamium purpureum)

Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflоra)

Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Полска ралица (Consolida regalis)

Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)

Обикновен бабинец (Caucalisdaucoides)

Свиница (Xanthium strumarium)

Магарешки бодил (Carduus acanthoides)

 

Паламида (Cirsium arvense)

Поветица (Convolvulus arvensis)

Млечок (Sonchus arvensis) Глухарче (Taraxacum officinale)

Полски хвощ (Equisetum arvense)

Звездица (Stellaria media)

Пипериче (Polygonum lapathifolium)

Росопас (Fumaria officinalis)

Подрумче (Anthemis arvensis)

Петниста бударица (Galeopsis tetrahit)

 

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА:

Да не се третира при температури под 142,4дС.

Да не се прилага при силен вятър.

Едногодишните плевели са по-силно чувствителни в по-ранни фенофази. При многогодишните видове ефектът е по-продължителен при третиране във фаза на стъблата 15 – 20 см.

Препоръчително количество работен разтвор – 30 - 60 л/дка с наземна техника.

Да не се третират посеви, силно нападнати от болести и неприятели или повредени от градушка. Бобови култури, цветя, тютюн и други широколистни растения са чувствителни към активното вещество - 2,4 Д АМИННА СОЛ.

ПРЕДИМСТВА:

• В регистрираните дози няма опасност от фитотоксично действие върху третираните и следващите в сеитбооборота култури

• Хербицидът проявява отлична селективност към културите и ефективност спрямо плевелите

• Продукта може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!