Ридомил голд

Печат
Активно вещество: 4% мефеноксам + 64% манкоцеб
Продажна цена 24,00 лв
Отстъпка
Цена / кг:48,00 лв
Описание
 култура  за контрол на  доза на при- ложение  момент на приложение  каранти- нен срок
крастави- ци в оран- жерии и на полето обикновена (кубинска) мана (Pseudoperono- spora cubensis) 250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор) Начало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на мана- та, но преди поява симптомите на болестта. Интервал между пръсканията: 10 до 14 дни. Да се използва максимум 3 пъти за вегетация. При силна зараза и дъждове да се пръска през 10 дни.   14 дни
лозя Обикновена мана (Plasmopara viticola) 250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор) 3-4 предпазни пръскания от фаза образува-не на ресата до фаза след цъфтеж. Интервал между пръсканията – 10 до 14 дни. След тази фаза да се продължат пръсканията с Куадрис и Пергадо. 20 дни
картофи обикновена мана (Phytophtora infestans), алтернария (ка- фяви листни петна)(Alternaria solani) 250 г/дка През периода на активен растеж, катоI-во пръскане е при затваряне на реда, а следващите през 10-14 дни интервал. След тази фаза да се продължат пръсканията с Ревус. 20 дни
тютюн мана (Peronospora tabacina) 250 г/дка Разсад – първо пръскане във фаза 4-ти лист, последно пръскане – 1 до 2 дни преди разсаж- дане на полетоНа полето – първо пръскане 7 дни след за- саждане на разсада. Следващите пръскания са през интервал от 10-14 дни. Брой пръска- ния през вегетация – максимум три. Ако се налагат повече пръскания да се редува с дру- ги фунгициди на различна база и механизъм на действие. 14 дни
домати в оранжерии и на полето обикновена мана (Phytophtora infes- tans),алтернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani) 250 г/дка(0,25% при100 л/дка работен разтвор) Начало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на бо- лестите, но преди поява на признаците на болестта. Интервал между пръсканията –7 до 10 дни. Да се пръска до 4 пъти през ве- гетация през периода на активен растеж. Следващите пръскания да са с Ревус. 20 дни
лук мана (Peronospora de- structor) 250 г/дка Начало на пръскане – при наличие на благопри- ятни климатични условия за развитие на ма- ната, но преди поява на признаците на болес- тта. Интервал между пръсканията – 10 до14 дни. Да се пръска 3 до 4 пъти през вегета- ция през периода на активен растеж. 14 дни
DMC Firewall is a Joomla Security extension!